Krasna

Wieś nad rzeką o takiej samej nazwie. W drugiej połowie XVIII wieku wielki piec do wytopu żelaza czynny do roku 1900. Była też odlewnia zlikwidowana około roku 1928, przebudowana po roku 1945 na zakład metalowy. Na początku września 1939 roku miejsce walk polskich oddziałów z Niemcami.

Zabytki: pozostałości zakładu wielkopiecowego, kościół murowany z roku 1935.

Dodatkowe informacje