Kim jesteśmy

Konecki oddział PTTK zrzesza pasjonatów turystyki i krajoznawstwa. Działa od 1935 roku przyjmując dziś formę stowarzyszenia. W ramach oddziału działa kilka kół i klubów, mocnym akcentem wyróżnia się też prężnie działająca Komisja Opieki nad Zabytkami. Każdy z nas swoje większe lub mniejsze role realizuje wyłącznie społecznie. Mimo tego, a może dzięki takiej postawie, posiadamy rozpoznawalną pozycję wśród mieszkańców miasta Końskie.

 

W ramach działalności statutowej organizujemy kilkanaście imprez o charakterze turystycznym i sportowym, powołaliśmy do życia Muzeum Regionalne PTTK, propagujemy ideę społecznej opieki nad zabytkami, włączamy się aktywnie w organizację znaczących wydarzeń w życiu miasta i powiatu koneckiego. Biuro oddziału podejmuje się organizacji wycieczek krajoznawczych, a przewodnicy przybliżają piękno regionu świętokrzyskiego. Opiekujemy się pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi, biorąc też czynny udział w planowaniu i projektowaniu kolejnych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym. Staraniem działaczy utworzono regionalną odznakę turystyczną "Turysta Ziemi Koneckiej", której zdobywanie pozwala na zapoznanie się z najciekawszymi miejscami powiatu koneckiego.

 

Za swoje działania nasz oddział został odznaczony i wyróżniony nagrodami o randze lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, wśród nich są: Konecka Glorietta – nagroda Burmistrza MiG Końskie, Wędrowiec Świętokrzyski – statuetka Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Złota Honorowa Odznaka PTTK przyznana przez Zarząd Główny w Warszawie.

 

Wszystkie podejmowane wspólnie działania pozwalają nam rozwijać nasze pasje i zainteresowania. Jeśli masz ochotę dołączyć do nas – zapraszamy!