Edycja 2009

Superpiechur Świętokrzyski - 2009

Obowiązujący kalendarz imprez

 

Lp. Nazwa imprezy Termin imprezy
miejsce zakończenia
Główny organizator Dystans
1. Unijny Maraton Pieszy
po G. Świętokrzyskich
1-3.05.2009
Mąchocice
O/Świętokrzyski PTTK 100 km
75 km
50 km
2. Cross Maraton
"Przez Piekło do Nieba"
16.05.2009
Sielpia
O/PTTK Końskie 42,2 km
21,1 km
3. Świętokrzyska 50-tka 23.05.2009
Suchedniów
O/Świętokrzyski PTTK 50 km
4. Konecki Maraton Pieszy 20.06.2009
Sielpia
O/PTTK Końskie 50 km
5. Maraton Pieszy po Ziemi
Opoczyńskiej i okolicach
18.07.2009
Miedzna Murowana
Komitet Organizacyjny 50 km
6. Supermaraton Pieszy
"Konecka Setka"
28-30.08.2009
Sielpia
O/PTTK Końskie 100 km
75 km
7. Sielpia eXtreme
Maraton
12.09.2009
Sielpia
O/PTTK Końskie 50 km
25 km

 

Lista laureatów

 

 

Laureaci Superpiechura Świętokrzyskiego 2009