Władze

 

 

Obecny skład Zarządu
   
Prezes: Lucyna Jakubowska
Zastępca prezesa Anna Ziółkowska
Sekretarz  Magdalena Weber
Skarbnik  Ada Dębowska
Członek  Daniel Rąbalski