Ofiarodawcy

Lista darczyńców

Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Koneckiej 

oraz

Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich

(kolejność alfabetyczna)

 
Lp Ofiarodawca
1. Dobiech Jadwiga Iwona z domu Moll
2. Faworski Bogdan
3. Gąszcz Stanisław
4. Jankowiak Elżbieta
5. Jedynak Sylwester
6. Kałwiński Paweł
7. Kania Grzegorz
8. Kobyłecki Marek
9. Komorowski Waldemar
10. Kosmulska Anna
11. Krawczyk Remigiusz
12. Liwocha Andrzej
13. Łasiński Maciej
14. Łukaszewski Ireneusz
15. Milner Jan
16. Maciejczyk Regina
17. Malanowicz Małgorzata
18. Matynia Ryszard
19. Pasek Krystyna
20. Pasek Wacław
21. Pasek Wojciech
22. Pisiałek Henryk
23. Pobocha Maciej
24. Polak Jan
25. Salata Janusz
26. Sekuła Barbara
27. Siewierski Zbigniew
28. Sota Krzysztof
29. Stachura Ewa
30. Staciwa Sławomir
31. Stanek Zygmunt
32. Stańczyk Jerzy Rajmund
33. Szociński Janusz
34. Ślifierz Mariusz
35. Telecki Jan
36. Turalski Marian
37. Turno Wiesław
38. Wąsik Grzegorz
39. Wiatr Krzysztof
40. Wikiera Wojciech
41. Wilk Kazimierz
42. Włodarczyk Alina
43. Wydra Stanisław