Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Geolog” - Regulamin

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Geolog” - Regulamin

 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Geolog” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach z okazji otwarcia Geologicznej ścieżki dydaktycznej na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie: I stopień brązowy, II stopień srebrny, III stopień złoty. O odznakę może ubiegać się każdy kto ukończył 8 lat i spełnił warunki przewidziane niniejszym regulaminem.
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. W roku kalendarzowym można zdobyć odznakę tylko w jednym stopniu. Termin zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
 4. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu w wymaganych do zwiedzenia obiektach. Potwierdzenie stanowi pieczątka zwiedzanego obiektu lub zwiedzanej miejscowości. Potwierdzenia mogą także dokonywać przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, instruktorzy turystyki, kierownicy wycieczek szkolnych.
 5. Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach może przyznać złotą odznakę honorową z pominięciem punktu 4 osobom lub organizacjom zasłużonym dla rozwoju krajoznawstwa i turystyki na terenie województwa świętokrzyskiego. Posiadacz odznaki honorowej otrzymuje legitymację uprawniającą do jej noszenia.
 6. Odznaka jest odpłatna.
 7. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez osoby ubiegające się o odznaki.
 8. Weryfikacje Odznaki prowadzi Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29, tel./fax (0-41) 344-59-14, tel. (0-41) 344-77-43.
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

 

Stopień brązowy

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie następujących obiektów:

 • Jaskinia „Raj”,
 • Przejście szlaku turystycznego koloru niebieskiego: Kielce Bukówka – G. Telegraf – G. Pierścienica – G. Patrol – Szewce – Jaskinia „Piekiełko” – Chęciny – 24 km.

 

Stopień srebrny

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie następujących obiektów:

 • Muzeum Zbiorów Geologicznych Oddziału Świętokrzyskiego Instytutu Geologicznego w Kielcach, 
 • Przejście szlaku turystycznego koloru czerwonego: Karczówka – Białogon – G. Patrol – Jaskinia „Raj” – G. Zelejowa – Chęciny – 19 km,
 • Przejście szlaku turystycznego koloru żółtego: Wierna Rzeka – G. Miedzianka – Grząby Bolmińskie – Grzywy Korzeckowskie – Chęciny – 20 km.

 

Stopień złoty

Do zdobycia wymagane jest zwiedzenie następujących obiektów:

 • Kieleckie Geologiczne Rezerwaty Przyrody (min. 3 do wyboru spośród niżej wymienionych): Ślichowice, Kadzielnia, Wietrznia, Biesak-Białogon,
 • Przejście Geologicznej Ścieżki Dydaktycznej: Kielce – Chęciny 59 km.

 

Pobierz regulamin w formacie pdf