O Klubie

Klub powołany został jeszcze jako koło działające przy Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Za datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się dzień 15 grudnia 1985 r. Początkowo członkowie Koła zajmowali się organizacją czasu wolnego dzieciom z osiedla „Warszawska” w Końskich. Z czasem stopniowo zaczęli poszerzać swoją ofertę o imprezy turystyki kwalifikowanej, w tym organizację wycieczek rowerowych i obozów. Następnie przyszedł czas na wspólne starty w imprezach biegowych i zagraniczne wyprawy rowerowe. Koło, a później Klub stał się kluczowym organizatorem czasu wolnego i różnorodnych form rekreacji dla mieszkańców Końskich. Dziś członkowie Klubu są mocno zaangażowani w organizację imprez programowych koneckiego Oddziału PTTK stanowiąc niejednokrotnie główny sztab organizacyjny.