Zbiory

Obecnie zaprezentowana jest tylko część zbiorów muzealnych. Większość oczekuje w magazynach na lepsze czasy. Dotyczy to niemal w całości przedmiotów etnograficznych i zabytkowych wyrobów odlewniczych koneckich firm, które świadczą o bogatych tradycjach przemysłowych regionu. Prowizoryczna wystawa zorganizowana jest na korytarzach zachodniego skrzydła pałacowego, gdzie swoją siedzibę ma kilka wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. Z tego powodu dostępność dla zwiedzających ograniczona jest godzinami pracy urzędu. Wszystkie eksponowane przedmioty znajdują się w antyramach oraz oszklonych szafach i gablotach. Wśród nich można zobaczyć m.in. zestaw pism i zaproszeń z okresu międzywojennego, potwierdzających istnienie organizacji społecznych i obrazujących życie towarzyskie toczące się w powiecie koneckim. Jest  także kilka żeliwnych naczyń, drzwiczki, szybry do pieców, moździerze, żelazka, oraz tulskie samowary z końca XIX w.  Zaprezentowane zostały zdjęcia i dokumenty z okresu II wojny światowej świadczące o tragicznych losach mieszkańców regionu. represjach i dokonywanych przez okupanta zbrodniach. Odwiedzający mogą zapoznać się z historią edukacji na terenie miasta, dowiedzą się o działalności ruchu oporu na ziemi koneckiej, a sięgając dalej w przeszłość odkryją dzieje rodów szlacheckich związanych z miastem. W Muzeum zobaczyć można modele nieistniejących budynków z terenu miasta, wśród nich znajdują się m.in. synagoga, cerkiew, kościół śś. Mikołaja i Wojciecha sprzed przebudowy, czy kamienica z ul. Zamkowej 7 – nasza poprzednia siedziba. Kilka gablot przeznaczono na dział krajoznawczy, w nich przedmioty i dokumenty związane z uprawianiem turystyki z I pol. XIX w., jak: mapy, legitymacje członkowskie, sprzęt turystyczny, w tym karbidowe lampy rowerowe, aparaty fotograficzne, kuchenki turystyczne itp. Ekspozycja przybliża również sylwetki kilkudziesięciu krajoznawców oraz dzieje liczącego sobie ponad 75 lat zorganizowanego ruchu turystycznego na Ziemi Koneckiej.

 


Makieta synagogi, wykonana jako pierwsza z serii ukazującej nie istniejące obiekty
architektoniczne starych Końskich