Regionalna Odznaka Turystyczna „Turysta Świętokrzyski” - Regulamin

Regionalna Odznaka Turystyczna „Turysta Świętokrzyski” - Regulamin

 

 1. Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach ustanowił z dniem 15.03.1983 r. Regionalną Odznakę Turystyczną „Turysta Świętokrzyski”.
 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację miasta Kielc i okolic, jego tradycji historycznych, walorów krajoznawczych i turystycznych.
 3. Przyznawana może być turystom polskim i zagranicznym w wieku powyżej 12 lat, po spełnieniu wymagań Regulaminu.
 4. Odznaka jest trójstopniowa: brązowa, srebrna i złota.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest udział w 2 wycieczkach, podczas których obowiązuje: 
  1. zwiedzenie Muzeum Narodowego w Kielcach,
  2. zwiedzenie rezerwatu przyrody „Jaskinia Raj”,
  3. przejście minimum 20 km głównego szlaku „Łysogór”: przełom Lubrzanki – Góra Radostowa – Góra Wymyślona – Krajno Góra – Święta Katarzyna – Góra Łysica – kapliczka św. Mikołaja – Kokanin – Podlesie – przełęcz Hucka – Święty Krzyż – Trzcianka lub do Nowej Słupi szlakiem niebieskim. 
 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest udział w 10 wycieczkach w regionie świętokrzyskim prowadzonych przez przewodnika (przodownika) lub udokumentowane wycieczki indywidualne, w trakcie tych wycieczek obowiązuje: 
  1. zwiedzenie 
   1. Chęcin,
   2. Bodzentyna,
   3. Św. Krzyża,
   4. Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi,
  2. przebycie 150 km wyznakowanych szlaków górskich i nizinnych.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest:
  1. zwiedzenie 6 muzeów,
  2. zwiedzenie 6 rezerwatów przyrody,
  3. złożenie samodzielnego opisu o następującej tematyce: obiekty zabytkowe, zakłady przemysłowe, rezerwaty przyrody, miejscowości, szlaki turystyczne. Opis może być zastąpiony 10 fotografiami o wymiarach min. 13x18 cm lub przeźroczami. Złożony opis czy zdjęcia przechodzą na własność Oddziału Świętokrzyskiego.
 8. Przebyte odcinki szlaków mogą być zaliczane tylko na jeden stopień odznaki.
 9. Czas zdobywania norm na poszczególne stopnie odznaki nie jest limitowany.
 10. Na stopień brązowy dopuszcza się zbiorcze potwierdzenie pobytu.
 11. Przewodnicy turystyczni i przodownicy turystyki kwalifikowanej mogą otrzymać odznakę w stopniu brązowym po oprowadzeniu społecznie 2 wycieczek, a po dalszych 5 – odznakę w stopniu srebrnym.
 12. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach.

 

Pobierz regulamin w formacie pdf