Kontakt

LISTA SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW
ustanowionych decyzją administracyjną Starosty Koneckiego na wniosek
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

Marzenna Kwietniewska-Cisak Bolesław Borowiecki  Bogdam Faworski 

Marzenna Kwietniewska Cisak
Nr uprawnień 1/2009
Nr tel. 506 964 902

Bolesław Borowiecki
Nr uprawnień 2/2009
Nr tel. 533 534 242
Bogdan Faworski
Nr uprawnień 3/2009
Nr tel. 41 372 67 24
 Wojciech Pasek Krzysztof Wiatr  Jerzy Rajdmund Stańczyk 
Wojciech Pasek
Nr uprawnień 4/2009
Nr tel. 665 120 308
Krzysztof Wiatr
Nr uprawnień 6/2009
Nr tel. 41 372 65 28
Jerzy Rajmund Stańczyk
Nr uprawnień 7/2009
Nr tel. 791 073 317
 Tadeusz Śliwak  Krzysztof Woźniak Teresa Wołodkiewicz 
Tadeusz Śliwak
Nr uprawnień 8/2009
Nr tel. 696 970 681
Krzysztof Woźniak
Nr uprawnień 9/2009
Nr tel. 784 700 223
Teresa Wołodkiewicz
Nr uprawnień 10/2009
Nr tel. 788 416 650