Konkurs plastyczny

Kategoria
Inne
Termin
2021-11-10
Miejsce
Końskie
Załącznik

Muzeum Regionalne PTTK w Końskich wraz z Komisją Opieki nad Zabytkami przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Końskich we współpracy ze Szkolnym Kołem Filatelistycznym przy SP 2 w Końskich zapraszają młodzież szkół podstawowych do udziału w konkursie na projekt kartki pocztowej pod tytułem „WSPOMNIENIA Z WAKACJI”.


Zadaniem uczestnika konkursu jest przedłożenie Komisji Konkursowej pracy wykonanej w oparciu o własną wiedzę, wspomnienia, obserwacje i wyobraźnię na kartonie papieru w formacie A4, będącej projektem kartki pocztowej. Technika prac jest dowolna, a każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac. Podpisane na odwrocie prace z podaniem numeru telefonu należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 10 listopada 2021r. z zaznaczeniem: Konkurs PTTK Końskie w sekretariacie UMiG w Końskich ul. Partyzantów 1, pok. nr 24. Do pracy należy dołączyć oświadczenie dostępne na stronie internetowej: www.pttkkonskie.pl i stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu (patrz na dole)


Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20 listopada 2021 roku w Końskich podczas Konferencji Naukowej pt. „Stanisław Bartłomiej Małachowski – Konecczanin wśród pierwszych obywateli Rzeczypospolitej”. 10. Laureaci nagrodzeni zostaną okolicznościowym medalem oraz upominkami rzeczowymi.

 

Regulamin konkursu w załączeniu powyżej.

 

Oświadczenie - załącznik do regulaminu - pobierz