Ślady pamięci narodowej w moim mieście

Kategoria
Inne
Termin
14 październik 2022 15:00

Ogłaszamy konkurs na projekt kartki pocztowej pt. „ ŚLADY PAMIĘCI NARODOWEJ W MOIM MIEŚCIE”.


Organizatorem Konkursu jest Muzeum Regionalne PTTK w Końskich wraz z Komisją Opieki nad Zabytkami przy Oddziale PTTK w Końskich we współpracy z obchodzącym 15-lecie działalności Szkolnym Kołem Filatelistycznym przy SP 2 w Końskich.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.
Zadaniem uczestnika konkursu jest przedłożenie Komisji Konkursowej pracy plastycznej wykonanej w oparciu o istniejące w miejscu zamieszkania obiekty pamięci narodowej, wiedzę historyczną związaną z walkami o niepodległość, własne obserwacje i wyobraźnię. Prace należy składać na kartonie papieru w formacie A4. Technika ich wykonania jest dowolna. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

Podpisane na odwrocie prace z podaniem numeru telefonu należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 14 października 2022 r. z zaznaczeniem: Konkurs PTTK Końskie w sekretariacie UMiG w Końskich ul. Partyzantów 1, pok. nr 24. Do pracy należy dołączyć oświadczenie dostępne na stronie internetowej www.pttkkonskie.pl i stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.


Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 listopada 2022 roku w Końskich podczas Konferencji Naukowej pt. „Ziemia Konecka w okresie powstań narodowych XIX wieku”. Laureaci nagrodzeni zostaną okolicznościowym medalem oraz upominkami rzeczowymi. Komisja konkursowa wyłoni pracę, która posłuży za wzór kartki korespondencyjnej wydanej przez PTTK Końskie. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Regulamin konkursu - pobierz

 

Oświadczenie - pobierz