Spotkanie sprawozdawcze KTA PTTK PASAT

Kategoria
Inne
Termin
2018-02-24
Miejsce
Końskie

Zarząd Klubu Turystyki Aktywnej PTTK "PASAT" w Końskich zaprasza członków Klubu
na walne zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się w dniu 24 lutego 2018 r. (sobota)
w sali Klubu Osiedlowego "Kaesemek" w Końskich, ul. Wojska Polskiego 3,
Pierwszy termin: godz: 16.00, drugi termin: godz. 16.15


Spotkanie będzie okazją nie tylko do przedstawienia sprawozdania z działalności Klubu,
ale również dyskusji nad programem tegorocznych imprez i zamierzeń turystycznych.

 

Porządek obrad:

- otwarcie zebrania
- powołanie przewodniczącego i protokolanta
- przedstawienie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności za rok 2017
- dyskusja
- przyjęcie uchwał i wniosków
- zakończenie zebrania