Zapraszamy na XX Nocną Majówkę

18-04-2016 0:00

Nocna Majówka o impreza turystyczna przeznaczona dla osób, którym nie straszne jest wędrowanie nocą po leśnych duktach.

Uczestnicy wyznakowaną przez organizatorów trasą zmierzają do Piekła(!), gdzie dokładnie o północy rozpalane jest ognisko turystyczne. Podczas pieczenia kiełbasek następuje podsumowanie rajdu z wręczeniem certyfikatów. Następnie uczestnicy kontynuują wędrówkę do Końskich.

Tegoroczny rajd to już 20 edycja imprezy. Podobnie jak w latach ubiegłych wyruszymy z Końskich przez Izabelów, leśną ścieżkę edukacyjną do Piekła i pomnika przyrody Skałki Piekło, skąd po ognisku przez Niebo wrócimy do Końskich. Zapraszamy serdecznie!

 

Regulamin do pobrania - tutaj
Karta zgłoszenia - tutaj

 

 

XX RAJD PIESZY
„NOCNA MAJÓWKA”

1. Cel rajdu:

 • popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Koneckiej
 • propagowanie turystyki pieszej jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku
 • sprawdzenie się w nocnej długodystansowej wędrówce
 • uczczenie Roku Krajoznawstwa Polskiego w PTTK


2. Organizatorzy: Oddział PTTK w Końskich i Klub Turystyki Aktywnej „Pasat” w Końskich

3. Termin, trasa i sposób przeprowadzenia imprezy:

Zbiórka: w dniu 07.05.2016 r. (sobota) o godz. 21.00 przy Biurze PTTK w Końskich, ul. Partyzantów 1. Na starcie przy weryfikacji, każdy uczestnik otrzymuje mapkę z opisem trasy i rozpoczyna ok. godz. 21.30 indywidualną wędrówkę.

Trasa: Końskie – Izabelów – leśna ścieżka edukacyjna – Piekło – pomnik przyrody „Piekło-Gatniki”– Niebo – Końskie (ok. 20 km). Trasa przebiega znakowanym szlakiem pieszym koloru żółtego oraz czerwonym szlakiem pieszym. Po dojściu do ogniska, w godz. 24:00-02:00 odbędzie się uroczyste zakończenie rajdu z losowaniem upominków. Następnie uczestnicy kontynuują wędrówkę do Końskich.

4. Uczestnictwo:

Rajd „Nocna Majówka” jest ogólnodostępną imprezą turystyczno - rekreacyjną. Trasa marszu w warunkach nocnych wymaga od uczestników dobrej zaprawy w turystyce pieszej. Uczestnikami imprezy mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają dobry stan zdrowia oraz zorganizowane grupy szkolne pod opieką nauczycieli. W drodze wyjątku do udziału w rajdzie mogą być dopuszczone osoby niepełnoletnie, pod warunkiem złożenia przez ich prawnego opiekuna pisemnego oświadczenia w Biurze PTTK oraz sprawowania przez niego opieki nad nieletnim podczas trwania całej imprezy.

5. Zgłoszenia:

Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 12,00 zł (młodzież szkolna oraz członkowie PTTK z opłaconą aktualną składką – 10,00 zł) przyjmowane będą do dnia 05.05.2016 r. pod adresem:

Oddział PTTK w Końskich,
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1,
tel./fax: 41 372 31 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia w terminie późniejszym, również na starcie imprezy, ale wówczas nie gwarantują otrzymania wszystkich świadczeń.

6. Świadczenia organizatorów:

 • certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich
 • okolicznościowy znaczek rajdowy
 • obsługa przewodnicka
 • upominek dla każdego uczestnika w drodze losowania
 • ognisko z pieczoną kiełbaską i herbatą
 • punkty do odznak turystyki kwalifikowanej oraz regionalnej
 • odznaki krajoznawczej „Turysta Ziemi Koneckiej”
 • pieczątka okolicznościowa

7. Postanowienia końcowe:

Uczestników obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru, latarek i ekwipunku, przestrzeganie Karty Turysty, przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych i ochrony przyrody oraz stosowanie się do postanowień organizatorów. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, a wpisowe nie podlega zwrotowi.
W przypadku wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu impreza zostanie odwołana. Prosimy o kontakt telefoniczny w przeddzień imprezy.
W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych rozpoczęcie imprezy może być opóźnione, a trasa częściowo zmieniona. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się indywidualnie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.